FIRMA AKPOL

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

FIRMA AKPOL

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

FIRMA AKPOL

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA

Nasi klienci

L.p. Nazwa zadania Inwestor
1 Remont kapitalny budynku koszarowego nr 3 w kompleksie koszarowym Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA przy ul. Podchorążych w Warszawie Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
2 Remont kapitalny sali konferencyjnej w Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA przy ul. Podchorążych w Warszawie Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
3 Remont kapitalny budynku sztabowego Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA przy ul. Podchorążych w Warszawie Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
4 Wymiana sieci kanalizacji i telefonicznej na terenie kompleksu koszarowego Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA przy ul. Podchorążych w Warszawie Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
5 Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Podchorążych w Warszawie Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
6 Budowa 47 zespołów garażowych na osiedlu Targówka i Topolowa w Mińsku Mazowieckim Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZEŁOM” w Mińsku Mazowieckim
7 Remont korytarzy, klatek schodowych oraz gabinetów w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
8 Remont kapitalny sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
9 Remont pomieszczeń budynku Zespółu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowiecki
10 Budowa Ratusza Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
11 Adaptacja oddziału szpitalnego dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce gm Mrozy Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rudka
12 Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z wykonaniem stanu zerowego budynku sali sportowej w Latowiczu Urząd Gminy Latowicz
13 Remont Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
14 Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
15 Remont dachu w Szkole Podstawowej ul. Conrada w Warszawie Przedsiębiorstwo Budowlane “WAREXBUD”
16 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jeruzalu gm. Mrozy Urząd Gminy Mrozy
17 Modernizacja Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji bloku “C” Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
18 Remont budynku pięciokondygnacyjnego mieszkalnego w Zielonce ul.Wyszyńskiego 11 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny MAZOWSZE
19 Modernizacja wybiegu dla nosorożców na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
20 Remont IV piętra budynku Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej Warszawa Śródmieście przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie Rejonowy Urząd Poczty Warszawa Śródmieście
21 Modernizacja Poradni Chirurgii Urazowej oraz Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22 Budowa budynku klubowego MLKS „ Józefovia” w Józefowie Urząd Miasta Józefowa
23 Adaptacja pomieszczeń Przychodni na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Gastrologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
24 Remont budynku Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej
25 Remont sześciu lokali mieszkalnych w Zielonce ul.Wyszyńskiego 11 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny MAZOWSZE
26 Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Zamienie gm Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
27 Rewaloryzacja Pałacu Ogińskich w Siedlcach – Rozwój Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej – remot parteru, I i II piętra Akademia Podlaska
28 Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb domu kultury, utwardzenie terenu i budowa oczyszczalni ścieków we wsi Skupie, gm. Mokobody Urząd Gminy Mokobrody
29 Rozbudowa Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekłańska 4/24 Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza
30 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 14A Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny MAZOWSZE
31 Remont i przebudowa internatu wojskowego w Sochaczewie ul. Lotników 1 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny MAZOWSZE
32 Rozbudowa i remont szkoły podstawowej w Kałuszynie Urząd Miasta Kałuszyn
33 Rozbudowa i nadbudowa internatu WAM w Siedlcach ul. Orlicz-Dreszera 22 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny MAZOWSZE
34 Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce przy ul. Powstańców 3 Urząd Miasta Zielonka
35 Przebudowa budynku “SOJUSZ” dla potrzeb kultury przy ul. Pułaskiego 7 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
36 Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Młynarskiej 14 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
37 Rozbudowa, przebudowa i remont Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie Al. Gen. A. Chruściela Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
38 Budowa obiektu sportowego przeznaczonego do przygotowań olimpijskich (ciężary, zapasy) w Siedlcach przy ul.Gospodarczej Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe
39 Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie Węgrowski Ośrodek Kultury
40 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 1 przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
41 Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Łupińskiego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
42 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrozach Urząd Gminy Mrozy
43 Termomodernizacja Przychodnia POZ w Zakroczymiu, Przychodni Specjalistycznej budynek A, Przychodni Specjalistycznej budynek B i Pogotowia Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
44 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 3 przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
45 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 2 przy ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
46 Budowa pawilonu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – etap II Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
47 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 4 przy ul. Spokojnej 24 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
48 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 5 przy ul. Geodetów 28 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
49 Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie, wybudowanie i sfinansowanie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (pod klucz) do możliwości zakwaterowania – blok nr 6 przy ul. Geodetów 30 w Siedlcach Urząd Miasta Siedlce
50 Termomodernizacja budynków należących do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Wyszkowie Zgomadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
51 Budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Powiat Nowodworski ul. Paderewskiego 1B
52 Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Mistów gm Jakubów Gmina Jakubów
53 Budowa budynku gospodarczo-garażowego z częścią socjalną przy ul. Inżynierskiej w Zielonce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
54 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów, gm. Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
55 Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, położonego przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie Powiat Wołomiński
56 Modernizacja Bloku Operacyjnego II Kliniki Kardiochirurgii w bud. A w Instytucie Kardiologii ul. Alpejska 42 Warszawa Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
57 Remont kapitalny pomieszczeń pawilonu “A” w Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, gm Cegłów Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni
58 Budowa budynku społecznej szkoły podstawowej w Wesołej Fundacja Szkoły Społecznej w Wesołej
59 Kompleksowe wykonanie pierwszego w Polsce Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Szefostwa Obrony Cywilnej Kraju w Warszawie
60 Budowa Przedszkola nr 1 w Warszawie przy ul. Strumykowej 17 Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy
61 Przebudowa Izby Przyjęć wraz z podjazdem dla karetek w budynku D Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie INSTAL PROJEKT Holding Sp. z o.o.
62 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzyteczności publicznej z przeznaczeniem na stację pogotowia ratunkowego, gabinety lekarskie, posterunek Policji w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego Gmina Kałuszyn ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
63 Budowa Komisariatu Policji w Mrozach wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych ul. Nowolipie 2

+48 25 759 66 56

Telefon

ul. Świętokrzyska 5

05-300 Mińsk Mazowiecki

biuro@akpol.biz.pl

E-mail

Napisz do nas